Welkom op de website van Stichting Crisiskaart Nederland
"CR!SISKAART" is de website van Stichting Crisiskaart Nederland. Het belangrijkste doel van deze Stichting is het verlenen van het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland. Met de Stichting heeft het landelijke netwerk van regionale crisiskaartprojecten een eigen juridisch entiteit. Zo kunnen de opgebouwd kwaliteit en netwerkactiviteiten zelfstandig worden voortgezet. Hierdoor kan een structurele financiering en implementatie van de Crisiskaart® dichterbij komen.