Handreikingen

Om in kaart te brengen waardoor mensen in crisis raken en hoe de eerste signalen te herkennen zijn, is het handig om een crisis-signaleringsplan te maken.

 

Hieronder vindt u links naar documenten die handig kunnen zijn voor bijvoorbeeld startende consulenten
en bij het geven van voorlichting over de crisiskaart.

 

 

Algemeen over de crisiskaart 
 

m.b.t. functie-inhoud consulent 

  

t.b.v. Voorlichting

 

Voorbeelden van folders t.b.v. PR nieuw te starten steunpunten

  
Algemeen:

 

m.b.t. functie-inhoud consulent

 

 

t.b.v. voorlichting

 • Film op DVD over de Crisiskaart. 'Als de last te zwaar wordt' is de titel van een film, gemaakt door Wim Kannekens, 
  waarin crisiskaarthouders vertellen over hun ervaringen met de crisiskaart. Ook komen cliŽnten aan het woord die vertellen hoe veel beter zij een psychische crisis hadden kunnen doorstaan als zij over een crisiskaart konden beschikken.
  De DVD geeft een helder beeld van wat een crisiskaart is, waarvoor hij bedoeld is, hoe hij tot stand komt, en welke rollen
  de verschillende betrokken partijen daarbij spelen.
 • Powerpoint-presentatie over de Crisiskaart (.ppt) 
  (downloaden en kiezen voor opslaan! De presentatie is nog niet afspeelbaar binnen deze website)
 • Uitleg over de Crisiskaart voor de cliŽnt toon HTML-versie van het document (.doc)
  Stichting ZON Zuid-Holland (.doc)

 

 

Voor PR doeleinden

Folders van Crisiskaart Steunpunten: