Nieuws

Nieuws dat betrekking heeft op de Crisiskaartģ

09-03-2017 Crisiskaart helpt crisis voorkomen.

Met de crisiskaart op zak durven mensen met psychische problemen weer de straat op. Antony heeft daardoor de draad van zijn leven weer opgepakt en durft door de crisiskaart de trein naar zijn vader te nemen. (uit MUG Magazine maart 2017)  Meer.....

 

21-09-2016 Crisiskaart vermindert gedwongen opnames
‘Het aantal gedwongen opnames kan teruggebracht worden wanneer cliŽnten beschikken over een crisiskaart.’ Dat vertelde Renť Poland, coŲrdinator crisiskaart bij CliŽntenbelang Amsterdam, op het Zorg+Welzijn Jaarcongres op 15 september.

Meer.....

 

15-06-2016  LET OP: HET EMAILADRES VAN STICHTING CRISISKAART NEDERLAND IS GEZIJZIGD!

Het emailadres van Stichting Crisiskaart Nederland is met ingang van heden gewijzigd in:

.

Het adres kunt u niet meer gebruiken. Wilt dit adres uit uw adressenbestand verwijderen?

 

01-03-2016  Persbericht Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen

Stichting Crisiskaart Nederland is verheugd dat het Aanjaagteam de crisiskaart ziet als een passende bouwsteen om tot een ‘sluitende aanpak’ te komen. Afgelopen week heeft het Aanjaagteam Verwarde Personen haar tussenrapportage
gepresenteerd. Hierin wordt de leefwereld van mensen, hun herstel, zelfregie en participatie als uitgangspunt van de analyse en oplossingsrichting genomen. Stichting Crisiskaart Nederland is blij verrast met deze invalshoek.

Lees het hele persbericht (.pdf)

 

03-12-2015 Stichting Crisiskaartģ Nederland is een feit.

Op 2 december 2015 is Stichting Crisiskaartģ Nederland opgericht. Het belangrijkste doel van deze Stichting is het verlenen van het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland. Het keurmerk kan worden verleend aan crisiskaartprojecten die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Lees meer in het persbericht (.doc)

   

13-11-2014  Crisiskaart erkend als effectieve interventie

In de vergadering van de Erkenningscommissie good practices langdurige ggz op 29 oktober 2014 heeft de commissie unaniem positief geoordeeld over de Crisiskaart als effectieve interventie en deze als zodanig erkend. Meer.....

 

16-10-2014  Factsheet Panel Psychisch Gezien 2014

In deze factsheet Werk, eenzaamheid en stigma wordt de werksituatie en werkbeleving van mensen met aanhoudende psychische problemen in kaart gebracht. Meer....

 

25-05-2014  Powerpointpresentatie Crisiskaart en de Wet Verplichte GGz

Op de pagina 'Handreikingen' vindt u een powerpointpresentatie en een praatpapier over de Crisiskaart en de Wet Verplichte GGz. De presentatie is gegeven tijdens een workshop op het Concgres Dwangtoepassingen in de psychiatrie op 21 mei 2014

 

20-07-2013  GGz-partijen tekenen gezamenlijke verklaring Crisiskaart

Het Landelijk Platform GGz, NVvP, V&VN SPV en GGZ Nederland tekenen gezamenlijke verklaring Crisiskaart
Meer zelfmanagement, ook bij crisis en crisispreventie. Partijen in de ggz willen zelfmanagement en eigen regie van cliŽnten versterken, ook in geval van crises. Mede daarom hebben zij een gezamenlijke verklaring ondertekend waarmee zij het gebruik van een crisiskaart willen bevorderen. Meer.....

 

30-04-2013  Clinical outcomes of Joint Crisis Plans

Uitkomsten van het crimson onderzoek naar crisisplannen door Thornicroft e.a. Publicatie The Lancet online januari 2013

Meer.....

 

15-02-2013  Onderzoeksrapport "De crisiskaart in Friesland"

van Asha Chandeni Autar, Hanneke Boonstra, Jan Douwe Kronemeijer. In opdracht van AanZet, Stichting voor zelfsturende teams. Januari 2013  Meer.....

  

24-10-2012  LCIO beŽindigt aktiviteiten per 1 oktover 2012

Per 1 oktober 2012 is de financiering van het LCIO door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars afgerond.
Daarmee is het project LCIO per die datum gestopt. Meer.....

 

10-08-2012  Limburgse cliŽnten krijgen hun eigen Steunpunt Crisiskaart!

Vanuit Stichting Zelfregiecentra NL en in samenwerking met het Huis voor de Zorg starten Eric van Mierlo en Helen Greijn (ervaringswerkers) in september met de cursus tot crisiskaart consulent. Zij zullen parallel aan deze cursus het eerste Steunpunt Crisiskaart in Limburg gaan opzetten. Meer.....

 

09-07-2012  Psychiatrische patiŽnt wordt beter van zelfmanagement

Psychiatrische patiŽnten kunnen meer zelf doen om hun gezondheid op peil te houden. Dat staat in het akkoord dat minister Schippers afsloot met de ggz. Interview met Marjan ter Avest (LPGGz) door Psy. Meer....

 

03-07-2012  Brandbrief voortzetting LCIO

De Kerngroep van het LCIO heeft het initiatief genomen een brief te sturen naar partijen in de GGZ die er (mede) voor kunnen zorgen dat het LCIO nog een jaar in de lucht gehouden kan worden. Meer.....

 

03-07-2012  Het LCIO na 1 oktober 2012

Op 1 oktober eindigt de financiering van het LCIO door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Wat is tot nu toe bereikt, en wat moet er nog gebeuren om de crisiskaart structureel onderdeel van de GGZ te maken? En bij welke organisatie kan (een voortzetting van) het LCIO onderdak vinden?  Meer.....

 

26-06-2012  Crisiskaart op TV in Hart van Nederland op SBS6, 25 juni 2012

Op maandagavond 25 juni 2012 schonk SBS6 in de late editie van Hart van Nederland aandacht aan de Crisiskaart.

Meer.....

 

26-05-2012 Crisiskaart vergroot veiligheid cliŽnten op kwetsbare momenten

Dankzij de crisiskaart kunnen politieagenten, ambulancemedewerkers, hulpverleners en omstanders snel

zien wat zij wel – en ook vooral niet – moeten doen als zij te maken krijgen met een psychiatrische cliŽnt

die ernstig in de war is. Meer.....

 

07-05-2012  Verslag conferentie "Vaart in de Landelijke Crisiskaart"

Het verslag van de conferentie van 2 november 2011 "Vaart in de landelijke crisiskaart" werd gepubliceerd in de rubriek "TOEN" van het maart-nummer 2012 van het Tijdschrift voor Rehabilitatie. U kunt het verslag op de conferentie-pagina downloaden.

 

26-04-2012  Artikel in Psy "Crisiskaart bestaat 15 jaar"

Vijftien jaar bestaat de crisiskaart, en cliŽnten die hem in hun broekzak hebben, ervaren rust. Maar ondanks de potentie van de kaart breekt hij niet door. ‘Er ontbreekt een structurele financiering.’ Meer.....

 

 

28-03-2012  Interview: "De Crisiskaart geeft me een veilig gevoel"

Interview in Alter (gratis magazine voor cliŽnten van Altrecht) met een Utrechtse crisiskaarthouder. Meer.....  (.pdf)

 

 
 30-11-2011  Merkrecht Crisiskaart overgedragen aan Geestdrift

Monica Lamperjee van CliŽntenbelang Amsterdam heeft de verantwoordelijkheid voor het merkrecht van de crisiskaart overgedragen aan de voorzitter van vereniging Geestdrift. In het laatste projectjaar wordt een en ander samen met GGz Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en verschillende beroepsorganisaties verder uitgewerkt.

Meer....

 

07-11-2011  Film over de crisiskaart: "Als de last te zwaar wordt"

Dit is de titel van een film over de crisiskaart, gemaakt door Wim Kannekens in opdracht van het Landelijk Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt (LCIO), met financiŽle steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Meer.....

 

12-10-2011  "Mijn psychose was helder en hulp bleef uit"

Artikel door Marjolein van de Water en vandaag verschenen in de Volkskrant, over een vrouw die doodsangsten uitstond
toen ze een paarmaanden geleden tijdens een psychose zonder medicijnen in een isoleercel werd opgesloten. Het zou
niet zijn gebeurd als ze toen de zogeheten crisiskaart bij zich had gehad. 

Download HIER het artikel (.pdf)

en download HIER het artikel (.pdf) over de crisiskaart met enkele citaten van Renťe Smulders, eveneens uit de vandaag verschenen Volkskrant.

 

 

02-08-2011  Nieuwe vormgeving crisiskaart 

Er is hard gewerkt aan een nieuwe uniforme vormgeving voor de onafhankelijke landelijke crisiskaart. Het is een mooi strak en zakelijk beeldmerk geworden. Meer.....

 

 

01-08-2011  Onderzoek naar de effecten van de crisiskaart bij Pro Persona

Informatie en een powerpoint presentatie (in het Engels)over dit onderzoek, met enkele
voorlopige conclusies over de effecten van de crisiskaart. Uit de interviews blijkt dat alle
betrokkenen voordelen zien van de crisiskaart. Meer.....

 

01-06-2011  Bezuinigingen op tolken onverantwoord

Het ministerie van VWS vergoedt vanaf januari 2012 niet meer het gebruik van tolken in de gezondheidszorg. ‘Onverantwoord en ondoordacht’, stelt transcultureel psychiater Kees Laban. Meer.....

 

06-01-2011  Een goed begin van het nieuwe jaar!

Het LCIO heeft voor een aantal activiteiten in 2011 extra subsidie aangevraagd en gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Meer..... 

 

08-12-2010  “Kaart geeft cliŽnt regie tijdens crisis”

artikel over de crisiskaart in de LOC-nieuwsbrief 'Zorg en Zeggenschap', uitgave 11, december 2010. Meer.....

 

25-11-2010  Eerste bevindingen ROCK-deelonderzoek bekend

De ROCK onderzoekers concluderen dat de onafhankelijk consulent de belangrijkste predictor is van de kwaliteit van het crisisplan, en dat andere onderzochte factoren daarbij geen rol spelen.  Meer.....

 

08-10-2010  Herstellen met de Crisiskaart

CliŽnten, aanbieders, verzekeraars; inmiddels raken meerdere partijen er steeds meer van doordrongen dat een vanuit het cliŽntenperspectief opgestelde crisiskaart een belangrijk instrument is voor de cliŽnt om de regie over zijn eigen leven te kunnen voeren, ook in geval van een (dreigende) crisis. Meer.....

 

07-10-2010  Goed nieuws van Agis en Achmea

Zorgverzekeraar Agis heeft dit jaar Regionale Expert Teams (RET’s), waarin cliŽntvertegenwoordigers zitting hebben, intensief betrokken bij het vormgeven van de zorginkoop GGZ. De RET’s hebben in april 2010 hun aanbevelingen gepresenteerd.

De Crisiskaart© wordt genoemd bij hoofdonderwerpen inkoopcriteria Agis en Achmea voor de curatieve ggz 2011. Meer.....

 

02-10-2010  Winnaar Psyche Mediaprijs bekend

Carolien Euser, Rogier Dijkman en Arno Haijtema winnen de Psyche Mediaprijs 2010 met hun artikel: Nooit meer een kopstoot. Meer.....

 

02-09-2010  De Crisiskaart helpt Jaap! (Persbericht LCIO)

Toen Jaap psychoses had en in paniek raakte, wisten omstanders of buren niet wat en ůf ze iets moesten doen, want Jaap kan zelf in deze situatie vaak niet vertellen dat hij in een crisis zit en hulp nodig heeft. Toen Jaap door mensen werd vastgepakt en psychotisch in een politiecel belandde, had dat voor hem traumatische gevolgen en werd hij bang voor de hulpverleners. Meer.....

 

02-09-2010  Vier genomineerden voor de Psyche Mediaprijs

De Psyche Mediaprijs is een tweejaarlijkse prijs die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. De prijs, groot 5000 euro, is bedoeld voor de journalist/programmamaker die op uitzonderlijke wijze bijdraagt aan meer openheid en minder schaamte over psychische aandoeningen. Meer.....

 

26-08-2010  Psychisch de weg kwijt in het buitenland

Nederlandse reizigers die door een psychische stoornis vast komen te zitten in het buitenland.., het komt steeds vaker voor. Alleen de afgelopen twee maanden al hebben Nederlandse ambassades en consulaten met 25 gevallen te maken gekregen.  Meer.....

 

20-08-2010  Reizigers vast in buitenland door psychische problemen

Elk jaar zitten ongeveer vijftig Nederlanders vanwege psychische of psychiatrische problemen vast in het buitenland. Alleen al de afgelopen twee maanden hebben Nederlandse ambassades en consulaten met 25 van dit soort gevallen te maken gehad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt voor het eerst met deze cijfers naar buiten. Meer..... 

 

20-08-2010 De wereld maalt door in je hoofd

Miljoenen Nederlanders zwerven elk jaar uit over de aardbol. Een heel klein aantal, vijftig, raakt de weg kwijt. In het hoofd. Vier anonieme verhalen uit vier windstreken. Door John Maes. Meer.....

 

25-07-2010  GGZ krijgt 2 ton voor studie naar spoedzorg

De landelijke onderzoeksinstelling voor de zorg, ZonMw, stelt ruim 180.000 euro beschikbaar voor een tweejarig onderzoek naar verbetering van de zorg voor mensen in acute psychische problemen. Meer.....

 

20-07-2010  PGO koepelorganisaties: eigen regie kan de overheid 2,1 miljard euro besparen

Door de regie bij de patiŽnt/cliŽnt te leggen, kan de overheid 2,1 miljard euro besparen. Door een vereenvoudiging van de uitvoeringsstructuur dalen de (administratieve) lasten en kan ook het toezicht op de uitvoering verminderd worden. Dat stelt de patiŽntenbeweging in een hervormingsvoorstel voor de langdurige zorg. Meer....

 

01-07-2010  Website landelijk panel 'Psychisch Gezien' gelanceerd

Met de lancering van de website www.psychischgezien.nl en artikelen in huis-aan-huisbladen start
de landelijke wervingscampagne voor het nieuwe panel Psychisch Gezien: een groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Meer >>>

 

 

01-07-2010  Volg LCIO en de ontwikkelingen rond de Crisiskaart op Twitter

Met Twitter kun je snel korte berichten uitwisselen met andere gebruikers.

Dat wordt "twitteren" genoemd. Lees verder.....

 

 

12-04-2010  Crisiskaart niet zomaar ingevuld

Steeds meer psychiatrische patiŽnten in Arnhem willen een crisiskaart. Dat stelt Nel van Kempen, consulent Crisiskaart en ervaringsdeskundige. Meer dan zestig patiŽnten hebben inmiddels een
kaart op zak waarop staat wat wel of niet te doen als zij in een crisis verkeren. Lees verder >>

 

 

 

02-04-2010 Steeds meer vraag naar de Crisiskaart 

Steeds meer psychiatrische patiŽnten gaan op pad met de Crisiskaart. Anderhalf jaar geleden introduceerden de Gelderse Roos (geestelijke gezondheidszorg) en IrisZorg, organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang, de Crisiskaart in de regio Arnhem.

Lees verder >>

 

 

19-03-2010  Crisiskaart landelijk ingevoerd

Hoewel de crisiskaart een effectief instrument is, heeft nog niet iedere cliŽnt de mogelijkheid om een crisiskaart te maken. Voice Nederland wil daar verandering in brengen. GGZ Nederland informeert u graag over deze ontwikkeling omdat de crisiskaart ťťn van de instrumenten is die bijdraagt aan een ontwikkeling naar een meer herstelondersteunende ggz. Lees verder >>