Crisiskaartconsulent

Een crisiskaartconsulent werkt onafhankelijk van zorgaanbieders, geeft voorlichting en informatie en ondersteunt de cliŽnt bij de stappen die genomen moeten worden voor het maken van een crisiskaartģ 

Crisiskaartconsulent

Een crisiskaartconsulent kan bijdragen aan een brede invoering van de crisiskaart binnen het werkterrein van de organisatie. Op individueel niveau krijgt dit gestalte in het samen met aanvragers maken van een crisisplan en crisiskaart.
Op collectief niveau betekent dit het volgen van de ontwikkelingen en signaleren van de knelpunten in maatschappelijke domein, de acute zorg, alsmede het in gesprek gaan met hulpverleners en managers e.a. in de (crisis)zorg. Het gaat hierbij om de kunst van het concreet samenwerken met hulpverleners, maar steeds vanuit cliŽntenperspectief. Het samen met aanvragers maken van een crisisplan betekent ook werken met(soms) botsende belangen. Dit vereist een flexibele, open en actief coŲperatieve houding; enerzijds enthousiast genoeg om deze uitdaging aan te gaan, anderzijds accuraat, geduldig en vertrouwenwekkend.

 

Onafhankelijk

De onafhankelijke crisiskaartconsulenten zijn werkzaam bij een crisiskaartproject. Het belang van het opzetten en beheren van crisiskaartprojecten door cliŽntenorganisaties ligt vooral in het feit dat zij denken vanuit de belangen van de crisiskaarthouder.
Er zijn in Nederland zoīn 30 tot 40 kleinschalige, meestal regionaal opererende belangenorganisaties voor cliŽnten in de psychiatrie. Ze worden vaak Regionale CliŽntenOrganisaties (RCO’s) genoemd, maar zijn bekender onder namen als Steunpunt GGz, Basisberaad ggz of CliŽntenbelangenbureau. Deze cliŽntorganisaties zetten zich in voor collectieve belangenbehartiging van, voor en door mensen met een psychische aandoening. De organisaties staan dicht bij de doelgroep, zijn laagdrempelig en weten wat er leeft. Gedeelde ervaringen, ondersteuning in het benutten van eigen ervaringskennis en het versterken van krachten en kwaliteiten (empowerment) zijn belangrijke werkprincipes binnen de cliŽntenorganisaties.

 

Voorlichting en informatie

Het informeren en voorlichten over de crisiskaart aan (ex)cliŽnten, familie, hulpverleners en andere betrokkenen blijft ťťn van de belangrijkste kernactiviteiten van de consulent. Zo weten zij dat cliŽnten in verwarring en / of crisis zo'n kaart bij zich kunnen hebben.
De voorlichting aan hulpverleners gebeurt op initiatief van de crisiskaartconsulent of na een vraag van de betreffende zorginstelling. De vraag om voorlichting volgt vaak op contact van de instelling met een crisiskaarthouder die daar in zorg is. De voorlichting wordt in de regel gegeven door een consulent samen met een crisiskaarthouder waarbij de consulent de introductie verzorgt, aangevuld met praktijkvoorbeelden van de crisiskaarthouder. Crisiskaartconsulenten zijn als geen ander bekend met de knelpunten uit de praktijkervaringen.

 

Ondersteuning

De crisiskaart geeft bijvoorbeeld aan welke mensen uit het netwerk betrokken moeten worden bij het bestrijden van de crisis, welke stappen er moeten worden gezet naar de bestaande hulpverlening, welke medicatie op zo’n moment het beste helpt en, indien een opname noodzakelijk is, wat men in zo’n geval kan en vooral niet moet doen.
Al deze wensen en afspraken worden door de cliŽnt en diens crisiskaartconsulent zorgvuldig afgewogen en beschreven. Betrokken hulpverleners, familie, vrienden en huisarts uit het netwerk van de cliŽnt zijn op de hoogte van de inhoud van deze crisiskaart en hebben akkoord gegeven door deze mede te ondertekenen.
In de meeste gevallen houden hulpverleners rekening met een verzoek, maar het gaat ook wel eens mis. Als het in de praktijk niet goed verloopt met de crisiskaart kan de kaarthouder een beroep doen met zijn/haar klacht op ondersteuning van de crisiskaartconsulent en wordt er indien nodig een vervolgplan opgesteld.


Werkzaamheden van de crisiskaartconsulent

Het werk van de crisiskaartconsulent bestaat uit: (zie ook taak- en functieomschrijving)

  • Het opstellen/maken van crisisplannen en crisiskaarten.
  • Het updaten van bestaande plannen/kaarten.
  • Het geven van voorlichting aan belangrijke derden (hulpverleners, politie, woningbouwcorporaties, abtenaren, zorgverleners en -managers en huisartsen)
  • Het uitwisselen van ervaringen en ideeŽn rondom de crisiskaart met collega’s in andere regio’s.
  • Het signaleren en bespreekbaar maken van knelpunten in de acute zorg/maatschappelijke domein.
  • Evaluaties van de crisiskaart in de praktijk.

 

Intervisie

Intervisie is een belangrijk hulpmiddel voor de crisiskaartconsulenten om te leren van vraagstukken die zich in het werk voordoen. De intervisiebijeenkomsten hebben als doel de consulenten op een gestructureerde manier van collega's te laten leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk. De bijeenkomsten vormen een belangrijke bijdrage in het leren van jezelf, van situaties en van elkaar. De consulenten krijgen de kans om met behulp van collega's te reflecteren op eigen handelen en denken. Antwoorden moeten steeds vaker ‘op maat’ en met collega’s gezocht en ontwikkeld worden. Want cliŽnten veranderen, inzichten in werkwijzen veranderen sneller, opvattingen over het vak veranderen, de overheid verandert.
De Intervisiebijeenkomsten worden tevens gebruikt om startende crisiskaartconsulenten die nog geen ervaring hebben opgebouwd of een juiste manier van werken hebben ontwikkeld de gelegenheid te bieden te leren van de ervaring en kennis van collega’s.
De intervisiebijeenkomsten vinden eens in de twee maanden plaats centraal in Nederland Utrecht/Gouda/Amersfoort. Hoewel niet verplicht, is het voor de eigen ontwikkeling van de consulent en de ontwikkelingen m.b.t. de crisiskaart belangrijk om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

 

Cursus crisiskaartconsulent

De cursus omvat zes dagdelen. Deelnemers krijgen gereedschappen aangereikt en oefenen in vaardigheden om als crisiskaartconsulent de crisiskaart effectief met cliŽnten op te kunnen stellen. De cursus is bedoeld als verdieping voor mensen die al werkzaam zijn als crisiskaartconsulent, maar is ook toegankelijk voor mensen die net zijn begonnen of willen starten als crisiskaartconsulent.
 

Taak- en functieomschrijving en profiel crisiskaartconsulent (.doc)