Landelijk beeldmerk en kwaliteitstoetsing

Een crisiskaart met onderstaand beeldmerk is een Crisiskaart« die voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de landelijke crisiskaart«

Landelijk beeldmerk Crisiskaart«

Stichting Crisiskaart Nederland heeft het, door LCIO in 2011 ontwikkelde, beeldmerk overgenomen. Op het beeldmerk, de kwaliteitscriteria en -toetsing, is een merkrecht gevestigd.
Om te kunnen beoordelen of een crisiskaartproject het merk, in naam en beeld, mag voeren zijn kwaliteitscriteria vastgesteld, is een gedragscode opgesteld en een toets procedure vastgelegd.

 

Wie voert de toets uit en wie beoordeelt?

De toets wordt afgenomen door de visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie mensen. Zij zijn afkomstig van verschillende crisiskaartverstrekkers die gecertificeerd zijn. De visitatiecommissie wordt, na advies van het co÷rdinatorenoverleg, ingesteld door het bestuur.

 

 

Kwaliteitscriteria landelijke crisiskaart LCIO

 

Gedragscode crisiskaartverstrekking