Links

 

 

www.dwangindezorg.nl  - Website over cliŽntenrechten

Door de ministeries VWS en Justitie gelanceerde website, als informatiepunt voor werknemers en cliŽnten in de ggz met vragen rond dwang. CliŽnten hebben vaak verschillende vragen over wat nu je rechten zijn als cliŽnt. Vragen gaan bijvoorbeeld over: mag een behandelaar zomaar mijn vrijheden intrekken? Of mag ik zelf bepalen wat ik overdag doe als ik ben opgenomen? Of wanneer mogen ze me separeren? Of hoe dien ik een klacht in?

  

www.politieengedrag.nl

Er is een groeiende wens in politiekorpsen om meer expertise op te bouwen bij de opvang en doorverwijzing van personen die lijden aan een psychiatrische aandoening. Het gaat hierbij vooral om de mensen die zelf niet meer in staat zijn om de benodigde hulp in te schakelen en die door hun gedrag een gevaar vormen voor zichzelf of overlast veroorzaken voor de omgeving. Deze website is opgezet met de gedachte om politiemensen zo goed mogelijk voor te bereiden in de uitoefening van de politietaak bij deze doelgroep.

 

www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl

Psychiatrienet.nl

Een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters