Onderzoek

 

 

 

The effects of Crisis Plans for Patients with Psychotic and Bipolar disorders
(Effecten van het crisisplan voor patiënten met psychotische en bipolaire stoornissen)
Asia Ruchlewska-Winius (J.M.) Erasmus University Rotterdam juni 2015

 

Clinical outcomes of Joint Crisis Plans to reduce compulsory
treatment for people with psychosis: a randomised controlled trial

Graham Thornicroft, Simone Farrelly, George Szmukler, Max Birchwood, Waquas Waheed, Clare Flach, Barbara Barrett, Sarah Byford, Claire Henderson, Kim Sutherby, Helen Lester, Diana Rose, Graham Dunn, Morven Leese, Max Marshall -  The Lancet Online  januari 2013 

 

Onderzoeksrapport "De crisiskaart in10 Friesland"
In opdracht van AanZet, Stichting voor zelfsturende teams
Asha Chandeni Autar, Hanneke Boonstra, Jan Douwe Kronemeijer - Januari 2013

 

Preventing compulsory admission to psychiatric inpatient care through psycho-education and crisis focused monitoring
Barbara Lay, Hans Joachim Salize, Harald Dressing, Nicolas Rüsch, Thekla Schönenberger, Monika Bühlmann, Marco Bleiker, Silke Lengler, Lena Korinth and Wulf Rössler - BMC Psychiatry 2012

 

Crisis Plans Facilitated by Patient Advocates are Better than those Drawn up by Clinicians: Results from an RCT
A. Ruchlewska, C. L. Mulder, R. Van der Waa, A. Kamperman, M. Van der Gaag - Springer Science+Business Media New York 2012


Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg
Een inventariserend onderzoek naar best practices bij de reductie van dwang
Drs. Y. Voskes; J. Theunissen, MA; Prof. dr. G.A.M. Widdershoven - December 2011

 

Psychiatric patients’ views on why their involuntary hospitalisation was right or wrong: a qualitative study
Christina Katsakou • Diana Rose • Tim Amos • Len Bowers • Rosemarie McCabe • Danielle Oliver • Til Wykes • Stefan Priebe. - 2011

 

 

CRIMSON [CRisis plan IMpact: Subjective and Objective coercion and eNgagement] Protocol: A randomised controlled trial of joint crisis plans to reduce compulsory treatment of people with psychosis
Graham Thornicroft, Simone Farrelly, Max Birchwood, Max Marshall, George Szmukler, Waquas Waheed, Sarah Byford, Graham Dunn, Claire Henderson, Helen Lester, Morven Leese, Diana Rose, Kim Sutherby - 2010

 

Advance treatment directives for people with severe mental illness
Leslie Anne Campbell, Steve R Kisely - The Cochrane Library 2010

 

The effectiveness of joint crisis plans for people with borderline personality disorder: protocol for an exploratory randomised controlled trial
Paul Moran, Rohan Borschmann, Clare Flach, Barbara Barrett, Sarah Byford, Joanna Hogg, Morven Leese, Kim Sutherby, Claire Henderson, Diana Rose, Mike Slade, George Szmukler, Graham Thornicroft - 2010

 

Crisiscard: control in times of crisis

Onderzoek naar de effecten van de crisiskaart bij Pro Persona

Met een powerpoint presentatie toon HTML-versie van het document in het Engels over het onderzoek, waarin enkele voorlopige conclusies over de effecten van de crisiskaart. Uit de interviews blijkt dat alle betrokkenen voordelen zien van de crisiskaart.

Lia van der Ham, VU Medisch Centrum Amsterdam, Nel van Kempen, Pro Persona Arnhem  - 2011.

 

The effects of crisis plans for patients with psychotic and bipolar disorders: a randomised controlled trial  (ROCK-onderzoek)

A. Ruchlewska, C.L. Mulder, R. Smulders, B.J. Roosenschoon, G. Koopmans and A. Wierdsma

Studie-protocol, gepubliceerd 9 juli 2009

Nederlandse vertaling van dit studieprotocol

 

 

Kwaliteit van de crisiskaart

Onderzoek naar de factoren die bijdragen aan een hogere kwaliteit van de crisiskaart.

(Deelonderzoek van het Rotterdams Onderzoek CrisisKaarten (rock))

Rianne van der Waal, Erasmus Universiteit Rotterdam - Instituut voor Psychologie - 2010

 

Crisisplan; werk(t) aan de relatie

Verbetert de werkrelatie tussen de patiënt en de behandelaar door samen een Crisisplan te maken? -

Dit afstudeeronderzoek is een deelonderzoek van het Rotterdams Onderzoek CrisisKaarten (rock). Het rock heeft als doel de effecten van de crisiskaart op het aantal crisiscontacten, (gedwongen) opnames en de opnameduur te onderzoeken en wordt uitgevoerd in de langdurende zorg, de Regionale Ketenzorg, van de Bavo Europoort.

Marianne de Jong-Brugman

 

Psychiatric advance directives and social workers: an integrative review.

Dorn, R.A. van, A. Scheyett, J. Swanson, M. Swartz - 2009

 

Eindrapportage Ambassadeurschap Crisiskaart Zuid-Holland toon HTML-versie van het document
Gon Veltkamp, 15 februari 2008

 

Onderzoeksprotocol Crisiskaartonderzoek - versie maart 2007

(ook genoemd het ROCK-onderzoek (Rotterdams Onderzoek CrisisKaart)

Onderzoek naar de effecten van de crisiskaart met of zonder inschakelen van een crisiskaartconsulent op het aantal crisiscontacten en (gedwongen) opnames. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw binnen het programma 'Praktijkzorgprojecten' (dossiernummer 100003018)

Drs. A. Ruchlewska Prof. dr. C.L . Mulder Drs. R. Smulders Drs. B.J. Roosenschoon.

 

 

Joint crisis plans for people with psychosis: economic evaluation of a randomised controlled trial
Chris Flood, Sarah Byford, Claire Henderson, Morven Leese, Graham Thornicroft, Kim Sutherby, George Szmukler - 2006

 
Effect of joint crisis plans on use of compulsory treatment in psychiatry - single blind randomised controlled trial. (.pdf)

Claire Henderson, Chris Flood, Morven Leese, Graham Thornicroft, Kim Sutherby, George Szmukler - 7 juli 2004 

Nederlandse samenvatting van dit onderzoek door Renée Smulders