Publicaties / verslagen

 

 

Rapport pilot-project ˜Ervaringen met de Crisiskaart® in de 1e lijn"
Door en Voor Juni 2015

 

Gezamenlijke verklaring crisiskaart®

van GGz partijen LPGGz, NVvP, V&VN SPV, GGZ Nederland, getekend op

19 juli 2013 en het daarbij behorende

basisdocument Crisiskaart®,

LPGGz Niki Schipper en Nic Vos de Wael - april 2013

 

Onderzoeksrapport "De crisiskaart in Friesland"
In opdracht van AanZet, Stichting voor zelfsturende teams
Asha Chandeni Autar, Hanneke Boonstra, Jan Douwe Kronemeijer

Januari 2013

 

Notitie praktijk, resultaten, meerwaarde en financiering van de Crisiskaart®

Notitie is ter behandeling bij Zorgverzekeraars Nederland en gericht op de implementatie en financiering van de crisiskaart.
Renée Smulders - maart 2012

 

Conferentie "Vaart in de landelijke crisiskaart"

Verslag  van de conferentie op 2 november 2011, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Rehabilitatie van maart 2012

Renée Smulders - 2011

 

De Crisiskaart en het Crisisplan, opdat een crisis geen ramp hoeft te worden toon HTML-versie van het document

Factsheet over de crisiskaart voor o.a. gemeenten met info over inhoud, doel, doelgroep, en het proces om te komen tot een crisisplan en crisiskaart vanuit clientenperspectief.

Huub Beijers, manager Steunpunt GGZ Utrecht, Mei 2011

 

 

"Crisiscard: control in times of crisis" - Onderzoek naar de effecten van de crisiskaart bij Pro Persona toon HTML-versie van het document

Een powerpoint presentatie in het Engels over het onderzoek, waarin enkele voorlopige conclusies over de effecten van de crisiskaart. Uit de interviews blijkt dat alle betrokkenen voordelen zien van de crisiskaart.

Lia van der Ham, VU Medisch Centrum Amsterdam, Nel van Kempen, Pro Persona Arnhem - 2011.


Eindrapportage Dwang en drang in de psychiatrie - een verkenning (.pdf)

Vanuit de psychiatrie wordt al jarenlang gestreefd naar het terugdringen van dwangmaatregelen. De werkgroep Dwang en Drang, die jarenlang actief was binnen het Landelijk Platform GGz, heeft vanuit de cliënten- en familieorganisaties een actieplan opgezet met de bedoeling om ook vanuit cliënten- en familieperspectief een positieve impuls te geven aan die gewenste cultuurverandering. U vindt in dit rapport een beschrijving van het doel en de wijze waarop het actieplan is uitgevoerd.

Maria Wassink en Gee de Wilde - LPGGz - augustus 2009


Crisis?kaart! 2008

De Crisiskaart in Rijnmond - Verslag van een proces naar volwassenheid en
professionaliteit. Een uitgave van het Basisberaad Rijnmond - 2008


Jaarverslag 2007 project Crisiskaart van het Steunpunt ggz Utrecht toon HTML-versie van het document (.doc)

In dit verslag wordt in elf paragrafen de voortgang van het project crisiskaart GGz Utrecht beschreven over het jaar 2007. Hierin komt achtereenvolgens aan de orde wat een crisiskaart is en waarvoor en voor wie hij bedoeld is (2), beschrijving crisiskaartprojecten in Nederland en Utrecht (3 + 4), het aantal kaarthouders en aanmeldingen sinds 2005 en een overzicht van het aantal uitgezette lege crisiskaarten in de regio (5),  het proces en gebruik van crisiskaarten in de praktijk (6), de rol van de begeleidingscommissie en deelname van de consulent aan andere overlegvormen (7), welke netwerkcontacten en samenwerkingsafspraken er zijn (8), de rol van verzekeraar Agis (9), de voorlichting- en p.r. activiteiten (10) en de knelpunten die gedurende het jaar 2007 zijn gesignaleerd (11).


Verslag conferentie Crisis in de stad!

Het belang van crisisplan en crisiskaart in de (O)GGz - 9 oktober 2007, Trianon, Utrecht


Verslag conferentie Crisiskaart GGz Utrecht 27 september 2005 toon HTML-versie van het document

Steunpunt GGz Utrecht


Verslag Studiemiddag "Crisis in de wijk" - september 2004

Ned. Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen